Výzva na predkladanie ponúk – „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie“

Výzva na predkladanie ponúk – „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je : Výroba občerstvenia 50 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dressing, šunka, syr, zelenina) a 50 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: V- klub, Námestie SNP 12, Bratislava.

Dodanie je rozdelené nasledovne: dňa 15.06.2021 cca o 11:00 hodine 25 ks minerálok a 25 ks bagiet, dňa 16.06.2021 cca o 11:00 hodine 25 ks minerálok a 25 ks bagiet.

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.