Výzva na predkladanie ponúk – „Maľovanie priestorov MOS spojené s vysprávkami stien“

Výzva na predkladanie ponúk – „Maľovanie priestorov MOS spojené s vysprávkami stien“

. Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Maľovanie priestorov MOS spojené s vysprávkami stien
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Maľovanie priestorov MOS spojené s vysprávkami stien. Miesto plnenia je: Malokarpatské osvetové stredisko(MOS), Horná 20, 900 01 Modra

Realizácia v termíne od 16.08.2021 do 27.08.2021. Dňa 27.08.2021 budú odovzdané vymaľované a vyčistené priestory verejnému obstarávateľovi.

Popis služby je nasledovný: presun nábytku a kancelárskeho zariadenia pred a po maľovaní, náležitá ochrana nábytku, podlahy, okien, dverí, vypínačov a podobne. Odstránenie starého náteru oškrabaním a vyspravenie poškodených miest. Základná penetrácia pre vnútorné nátery v počte 1 krát v rozmere 935 m2. Maľovanie stien a stropov na bielo, v počte 2 nátery, rozmer jedného náteru 935 m2, spolu 1.870 m2. Vlastnosti oteru vzdornej farby: farba je odolná voči mastnote, vlhkosti a plesniam. Vysoko odolná voči oteru a proti opakovanému mytiu vodou s prísadou umývacieho prostriedku a mytiu jemnou hubou. Farba je paro priepustná.

Predmetom zákazky je dovoz a odvoz materiálu a pracovníkov na miesto plnenia, vynesenie materiálu, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátenie ich dovozu a odvozu na miesto realizácie. Po maľovaní a vysprávkach stien a stropov vyčistenie priestorov od hrubých nečistôt, odvoz a likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii zákazky.

V cene zákazky sú zahrnuté aj maliarske a náterové hmoty, omietky, penetračný náter, protiplesňové ošetrenie, fólie, pásky a ochranné prostriedky na ochranu okien, dverí, podlahy, vypínačov, nábytku a kancelárskeho zariadenia.

Pre uchádzačov je možné absolvovať osobnú prehliadku predmetného priestoru (MOS, Horná 20, 900 01 Modra), pre dohodnutie osobnej obhliadky je kontaktná osoba Michal Kráľ, t.č.0905 777 107.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.