Výzva na predkladanie ponúk – „Občerstvenie – Bratislavské metamorfózy“

Výzva na predkladanie ponúk – „Občerstvenie – Bratislavské metamorfózy“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Výroba občerstvenia 110 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dressing, šunka, syr, zelenina) a 110 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. Dodanie je rozdelené nasledovne: dňa 21.09.2021 cca o 08:00 hodine 47 ks minerálok a 47 ks bagiet, dňa 22.09.2021 cca o 08:00 hodine 39 ks minerálok a 39 ks bagiet, dňa 23.09.2021 cca o 08:00 hodine 24 ks minerálok a 24 ks bagiet

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.