Výzva na predkladanie ponúk – „Ozvučenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé“

Výzva na predkladanie ponúk – „Ozvučenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Ozvučenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je:

prenájom  potrebnej ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Dovoz, inštalácia na mieste podujatia, ozvučenie a osvetlenie  cca 1,5 hod. pred začiatkom podujatia. Ozvučenie a osvetlenie počas doby trvania hudobného a verejného podujatia. Približná doba trvania podujatia 6 hodín. Vykonanie obsluhy, priebežných zmien a servisu zvukových a svetelných zariadení podľa potrieb rečníkov a podľa potreby hudobného telesa a spevákov. Odinštalovanie techniky po ukončení podujatia a jej odvoz cca 1 hodiny po ukončení oficiálnej časti podujatia.

Zvuková technika

Zvuková technika:

2x reproduktory 1500 W aktívne, 3x odposluchy reproduktory 750 W, 4x hand mikrofóny, 8x káblové mikrofóny, 4x štipcové mikrofóny, 12 ks stojanov na mikrofóny, zvukársky pult (minimálne 16 vstupov),efekty hall, reverb, delay, notebook, XLR káble, 1x hlavný zvukový technik, 1x pódiový zvukový technik

Svetelná technika

2x reflektor 500W (prip. LED ekvivalent), 2x 20 m kábel, predlžovačky

 

 

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.