Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie časopis Vidiečan 2022

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie časopis Vidiečan 2022

Predmet zákazky

a) Názov zákazky: „„Tlač a dodanie – časopis Vidiečan

 b) Stručný opis zákazky: Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie – časopis Vidiečan v počte 900 ks kvartálne ( 4 x ročne), formát A4 na výšku.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa