Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny na podujatie AMFO

Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny na podujatie AMFO

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny na podujatie AMFO
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín:

katalóg neperiodická publikácia, formát 210 mm x 210 mm, náklad v počte 350 ks, dodanie jednorazovo do 25.04.2022.

Plagáty, formát A2 v počte 20 ks, dodanie jednorazovo do 25.04.2022.

 

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.