Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre podujatie AMFO 2021

Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre podujatie AMFO 2021

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie AMFO 2021
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín:

katalóg neperiodická publikácia, formát 210 mm x 210 mm, náklad v počte 450

ks, dodanie jednorázovo do 21.07.2021.

Plagáty, formát A2 v počte 100 ks, dodanie jednorázovo do 21.07.2021.

 

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.