VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Tlačoviny pre podujatie Salón výtvarníkov 2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Tlačoviny pre podujatie Salón výtvarníkov 2020

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie Salón výtvarníkov 2020
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač, grafické spracovanie a dodanie nasledovných tlačovín:

katalóg neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 1500 ks, grafické

spracovanie do 04.06.2020, dodanie  jednorázovo do 13.06.2020.

Pozvánky, formát 200 mm x 200 mm, v počte 350 ks, grafické spracovanie do

04.06.2020 dodanie jednorázovo do 08.06.2020.

Plagáty, formát A3, v počte 10 ks, grafické spracovanie do 04.06.2020, dodanie

jednorázovo do 13.06.2020

Plagáty, formát A2, v počte 5 ks, grafické spracovanie do 04.06.2020, dodanie

jednorázovo do 13.06.2020

Vstupenky, formát 185 mm x 40 mm , v počte 450 ks, grafické spracovanie do

04.06.2020, dodanie jednorázovo do 13.06.2020

Banner, formát 1490 mm x 1980 mm , v počte 1 ks, grafické spracovanie do

04.06.2020, dodanie jednorázovo do 04.06.2020

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.