Výzva na predkladanie ponúk – „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Deň otvorených ateliérov 2021“

Výzva na predkladanie ponúk – „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Deň otvorených ateliérov 2021“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Výtvarné a grafické spracovanie mapy otvorených ateliérov, tlač a dodanie:

Atypický formát mapy obojstranné spracovanie

Náklad v počte 2000 ks, grafické spracovanie do 30.08.2021, dodanie

Jednorázovo do 06.09.2021

Plagáty, formát A2, v počte 350 ks, grafické spracovanie do 30.08.2021, dodanie  jednorázovo do 30.08.2021

Grafické podklady pre billboard, jednorázovo do 06.09.2021

Elektronické spracovanie brožúry pre Deň otvorených ateliérov v rozsahu 24 strán, formát A4

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.