Výzva na predkladanie ponúk – „Zlatá čižma – občerstvenie“

Výzva na predkladanie ponúk – „Zlatá čižma – občerstvenie“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Výroba občerstvenia 165 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dressing, šunka, syr, zelenina) a 165 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: DK Zrkadlový háj, Rovniakova 3, Bratislava dňa 25.09.2021 cca o 12:30 hodine

 

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.