Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií na zákazku ,,ZAHRADNÍCKE SLUŽBY,,

MALOKARPATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: „ZAHRADNÍCKE SLUŽBY“ na zabezpečenie starostlivosti a údržby zelene v areáli kaštieľa a záhrady MOS Modra (adresa: Horná č. 20, Modra).

Podrobné informácie nájdete v prílohe Oznamenie_o_ zacati_pripravnych_trhovych_ konzultacii