KONTAKT

Informácie o podujatí

Term:
1 júna, 2024 - 18 augusta, 2024
Adresa konania:
Horná 20, Modra
Miesto konania:
Kaštieľ Modra - nádvorie


Kontakt:
Meno:
Adela Oravcová
E-mail:
oravcova@moska.sk
Telefón:
+421905777035

Dokumenty na stiahnutie

Popis podujatia

24. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
autorskej populárnej hudby

Kontakt 2024

krajská postupová súťaž a prehliadka
neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Bratislavského kraja

 

Dňa 18. 8.2024 sa na nádvorí kaštieľa v Modre uskutoční krajská postupová súťaž a prehliadka autorskej populárnej hudby v rôznych žánroch Kontakt 2024.

Do súťaže sa môžu prihlásiť  hudobné skupiny a sólisti len s pôvodnou autorskou tvorbou populárnej hudby v živom podaní. Účastníci majú možnosť prezentovať sa autorskou piesňovou tvorbou (t. j. tvorbou s textom) v slovenskom jazyku a autorskou inštrumentálnou tvorbou (t. j. tvorbou bez textu), prípadne kombináciou oboch.

Hudobný sprievod s použitím vopred pripravenej nahrávky (tzv. halfplayback) nie je povolený.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov
a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti populárnej hudby.

Prihlásené hudobné skupiny a sólisti budú súťažiť v dvoch kategóriách:
I. kategória – jednotlivci a dvojice
maximálne 3 skladby
maximálne 15 minút;
II. kategória – hudobné skupiny
maximálne 3 skladby
maximálne 20 minút.

Súťažiaci sa riadia propozíciami vydanými NOC v Bratislave – https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/sutaz-kontakt/ .

Záujemcovia sa môžu prihlasovať vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit .

Prihlasovanie je otvorené od 1. 6.2024 do 28. 7.2024.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Organizátor podujatia:

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.