Rekonštrukcia modranského kaštieľa v plnom prúde

Aj napriek zimným mesiacom rekonštrukcia kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre pokračuje. Ukončené boli búracie práce v objekte budovy a v priestoroch záhrady. Aktuálne najviac viditeľné práce prebiehajú na krovoch, pričom krídlo od záhrady je už kompletne hotové a na krídle pod svahom sa pracuje. Pracuje sa už aj na streche od cesty. V interiéroch sa stavajú nové priečky, a priestory sa adaptujú na nové funkčné riešenia. V záhrade kaštieľa bola vykonaná inventarizácia drevín a podaná žiadosť na výrub drevín.

Rekonštrukčné práce nie sú jednoduché, všetky zásahy a stavebné úpravy sú konzultované s Krajským pamiatkovým úradom, nakoľko kaštieľ je Národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963.

Práce na rekonštrukcii kaštieľa a ich ukončenie je plánované do jesene v roku 2020. Z kaštieľa sa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum regiónu s digitálno-dokumentačným centrom a študovňou a priestormi pre potreby výstav a podujatí.

Projekt HERITAGE SK-AT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.