SMUTNÁ SPRÁVA

Naša kolegyňa Jarmila Dudová, dlhoročná kultúrno-osvetová pracovníčka, priateľka a vinárka telom aj dušou nás včera navždy opustila

?

Jarka milovala si život, veľa si sa smiala a rozdávala lásku, ostávaš navždy v našich srdciach a v mnohých ostatných. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým pozostalým. Bude nám tu bez teba smutno.

Česť tvojej pamiatke!

kolegovia z MOS Modra

Utíchlo vtáča,

odkvitol kvet,

nastal čas odísť,

duša moja leť do nebeských výšin,

kde niet viac trápenia,

zbohom moji blízki,

zbohom priatelia.