V Modre na Kráľovej bude veselo, aj zaujímavo

OZ „Poľné ľalie“ v Modre – Kráľovej, CZ ECAV Modra – Kráľová a Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku – výbor pre zborovú diakoniu, Vás pozývajú:
dňa 27. mája 2023 od 15,00 hod. do 17,00 hod. na Kráľovské hodovanie:
Výstava fotografií „Komunitný život v Kráľovej“
Komentované prehliadky v Zelenom lese – pietne miesto obetiam holokaustu, spojené s výstavami „Každý deň vojny“ a „Mier“
a
dňa 11. júna 2023 o 15,00 hod. na hudobno-divadelné predstavenie
„OVCE.sk – pre deti do 11 rokov a na prednášku s diskusiou pre rodičov, učiteľov, pracovníkov s deťmi s Mirom Drobným.Podujatia finančne podporili Nadácia ZSE a Revia – Malokarpatská komunitná nadácia.
Foto zdroj: Facebook Mesto Modra