Vyhlásenie NOC k celoštátnym postupovým súťažiam

Národné osvetové centrum v súvislosti s aktuálnou nepriaznivou pandemickou situáciou pristupuje k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2021.

Celoštátne postupové súťaže 1. REALIZOVANÉ TERMÍNOVO BEZ ZMENY:

AMFO 2021 – 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby;

CINEAMA 2021 – 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby;

Jazykom tanca 2021 (kategória C) – 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení;

Viva il canto 2021 – 5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov a vokálnych zoskupení;

Výtvarné spektrum 2021 – 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby;

2. POSUNUTÉ NA MESIACE APRÍL, MÁJ, JÚN, SEPTEMBER, OKTÓBER: Hviezdoslavov Kubín 2021 – 67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých (týka sa aj školských, obvodných a okresných kôl);

3. POSUNUTÉ NA JESENNÉ MESIACE:

Belopotockého Mikuláš 2021 – 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých;

Divertimento musicale 2021 – 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby;

FEDIM 2021 – 7. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých;

OdDYCHpoDYCH 2021 – 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby;

Šaffova ostroha 2021 – 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci;

4. ZRUŠENÉ POSTUPOVÉ SÚŤAŽE (jednotlivé kolá sa môžu realizovať ako samostatné nepostupové podujatia s cieľom vzdelávania, podpory prezentácie a rozvíjania jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom spätnej väzby od odborníkov):

Jazykom tanca 2021 (kategória A, B) – 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení;

Vidiečanova Habovka 2021 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí;

Zlatá priadka 2021 – 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.

Termíny realizácie jednotlivých kôl budú upresnené v ďalšom usmernení v najbližšom období.