ZELENÉ SRDCE MODRANSKÉHO KAŠTIEĽA DOSTÁVA NOVÚ „ZELENÚ“

Po zrekonštruovaní kaštieľa a jeho nádvoria sa na rad dostala aj jeho neoddeliteľná časť – historická záhrada.

Ak ste v tomto období prechádzali smerom z Kráľovej do Modry mohli ste si všimnúť prebiehajúce práce na revitalizácií historickej záhrady modranského kaštieľa.

Pôvodný vzhľad okrasnej záhrady ovplyvnilo viacero chronologických zásahov niekdajších správcov modranského kaštieľa. Tak sa stala domovom rôznych cudzokrajných i domácich rastlín a stromov, čím nadobudla aj úžitkový charakter.

Aktuálna úprava záhrady bude zachovávať pôvodné prvky doplnené o súčasné potreby fungovania kaštieľa pre širokú verejnosť. Práce by mali prebiehať do konca leta.

Záhrada bude po revitalizácií slúžiť ako oddychové a kultúrne miesto pre obyvateľov Modry, turistov a návštevníkov kaštieľa, ktorí sa tu budú môcť stretávať na rôznych podujatiach, workshopoch, ochutnávkach, tvorivých dielňach, seminároch a pri iných komunitných príležitostiach. Súčasťou by mala byť aj kaviareň, ktorá obohatí celkový zážitok z návštevy. Vidíme sa teda po lete…