Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

Mgr. Jana Kucejová

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023 

Krajské kolo postupovej súťaže a výstavy

neprofesionálnej výtvarnej tvorby

60. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: Trnavská univerzita – Animácia výtvarného umenia

Povolanie: produkčná, kurátorka a teoretička vizuálneho umenia / umelec na voľnej nohe

Portfólio aktivít v oblasti umenia: od roku 2017 pôsobila ako kurátorka a venovala sa organizovaniu výstav, je autorkou článkov pre platformu Ultrafialová, ktorá sa zaoberá riešením praktických otázok vo svete výtvarného umenia, jeho prezentácie, komunikácie, financovania a predaja. V posledných rokoch sa venuje prevažne organizácií rôznych kultúrnych podujatí, koncertov a podobne.  V roku 2021 sa organizačne podieľala na príprave festivalu Biela noc.

Tvorba: maľba, textilná tvorba, dizajn

VÝTVARNÉ SPEKTRUM:

Člen poroty: 2. ročník

Pár jeho vlastných slov o súťaži a jeho vzťahu k neprofesionálnej výtvarnej tvorbe: Musím sa priznať, že Výtvarné spektrum som doteraz nepoznala. Avšak, po oslovení zo strany Národného osvetového centra a Malokarpatského osvetového strediska v Modre mi prišlo zaujímavé spoznať aj túto stranu výtvarnej scény. Myslím si, že je potrebné venovať pozornosť aj neprofesionálnej tvorbe, ktorá je často opomínaná. Vývoj neprofesionálnych umelcov mnohokrát stagnuje práve pre nedostatok reflexie k tendenciám a posunom výtvarného sveta.