Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

Mgr. Michal Vrbňák

Cineama 2023 

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

31. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: PgF UKF Nitra, VŠMU Bratislava – filmový a televízny strih

Povolanie: filmový strihač

Tvorba: dokumenty, publicistika

Cineama:

Člen poroty: 28. ročník

Pár jeho vlastných slov o súťaži a jeho vzťahu k amatérskej filmovej tvorbe:

S amatérskou filmárskou tvorbou a neskôr aj prehliadkou Cineama som spojený už od svojich prvých krokov vďaka otcovi – nadšenému fotografovi a filmárovi, ktorého vnímanie sveta ma ovplyvnilo až do takej miery, že som sa pustil na profesionálnu dráhu filmovej tvorby.

V rokoch 2001 – 2007 som prehliadku Cineama dokonca aj organizoval ako metodik v Liptovskom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši, neskôr ako filmový strihač som sa jej začal zúčastňovať ako člen poroty, kde môžem svoje znalosti a skúsenosti odovzdať záujemcom o filmovú a autorskú tvorbu.

S Michalom Vrbňákom spolupracuje Malokarpatské osvetové stredisko dlhé roky pri hodnotení krajských kôl súťaže CINEAMA. Vďaka praktickým skúsenostiam z práce v oblasti kinematografie, sme mu vďačný, že tieto skúsenosti aplikuje pri hodnotení súťažných filmov a súbežne ich odovzdáva filmovým tvorcom behom odborných seminárov.