Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

Mgr. art. Vladislava Sárkány

Cineama 2023

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky

amatérskej filmovej tvorby

31. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Povolanie: režisérka

Ocenenia: Cena Nadácie Tatrabanky za umenie pre mladého umelca za film Felvidék – Horná Zem; Hlavná cena na BIDF v Maďarsku; Hlavná cena Cabrito de Plata na FIC Monterrey v Mexiku; Strieborné hrozno na festivale Lupuskie lato filmowe v Poľsku

Tvorba: dokumentárna tvorba, animovaný dokumentárny film

Cineama:

Člen poroty: 4. ročník

Pár jej vlastných slov o súťaži a jej vzťahu k amatérskej filmovej tvorbe:

Byť umelcom znamená tvoriť – nie pre peniaze alebo uznanie, ale z čírej a nutkavej potreby vyjadriť sa a dať formu tomu, čo cítime. Vlastne aj život môže byť umeleckým dielom. To, čo je hodnotné je autentická myšlienka, prežívanie, jedinečnosť ľudského ducha a hĺbka citu – toto všetko možno nájsť v dobrom umení bez ohľadu na to, kto je jeho autorom.

Zamilovala som si prehliadky amatérskeho filmu, práve pre túto esenciu kreativity, ktorú v týchto filmoch vnímam, je to pre mňa vždy osviežujúci zážitok.

Malý odkaz Vám – filmovým tvorcom: Ak si unavený a vyčerpaný a svoje dielo začínaš nenávidieť, vieš, že si do neho dal všetko.