Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

Mgr. art. Libuša Čižmárik Bachratá, ArtD.

Šaffova ostroha

Krajské kolo celoštátnej súťaže a prehliadky sólistov v ľudovom tanci

29. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: Akademické kvalifikácie • 2017 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava – tanečné umenie (ArtD.) • 2009 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava – tanečné umenie (Mgr.art.) Pôsobenie na VŠMU • Tanečné umenie – Španielske tance – externá pedagogička

Povolanie: choreografka, tanečná pedagogička, tanečnica a performerka

Knižná publikácia o Vás, o Vašej tvorbe, alebo ktorej ste autorom, prípadne spoluautorom: Molnárova technika pre folklórne súbory – plánovaná v r. 2023

Tvorba – umelecké techniky, žánre a témy: 
Umelecká činnosť
• Sarah Ruhl: Čistý Dom. Pohybová spolupráca. Slovenské národné divadlo, Bratislava, 2022
• Juraj Hamar: PAŠIE. Choreografia. SĽUK, Bratislava, 2022
• Libuša Čižmárik Bachratá-Veronika Malgot: MÁRNOSŤ. Námet, text, choreografia, performancia, Pink
Whale, Bratislava, 2022

• Libuša Čižmárik Bachratá-Veronika Malgot: KREHKOSŤ. Námet, text, choreografia, performancia.
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava, 2021
• Katarína Kucbelová-Peter Palík: Čepiec. Choreografia. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen,
2021
• Autorský kolektív Divadla NUDE: ROĽA. Choreografia a performancia. Divadlo NUDE, Bratislava, 2021
• Libuša Bachratá: Palo Santo. Choreografia a performancia. Empírové divadlo, Hlohovec, 2021

Ocenenia: Cena bratislavského diváka na festivale Nová dráma v roku 2019
Cena bratislavského diváka, Študentská cena a Zvláštna cena poroty na festivale Nová dráma v roku 2021

Sociálne siete: 
Facebook: Libouška Čižmárik Bachratá
Instagram: libuskalibouska

Šaffova ostroha

Člen poroty: prvýkrát