Jablkové hodovanie® 2018

Víkend na začiatku októbra už tradične, dokonca je to už 10 rokov patrí Jablkovému hodovaniu®. V tomto roku sa uskutočnilo na 12-tich miestach. 

Tento ročník bolo nutné podujatie presunúť na nové miesto, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie kaštieľa a záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Svoj dočasný domov našlo Jablkové hodovanie v areály Školskej pivnice Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Ani zmena miesta návštevníkov neodradila a priestor sa veľmi rýchlo zaplnil. Okrem jablkových dobrôt, koláčov, umeleckých výrobkov atmosféru doplnil aj koncert country a folk zoskupení, ktoré na tomto podujatí vystupujú v rámci Jablkofestu. Podujatie finančne podporila Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, Nadácia ZSE a Regionálna anténa NRSV pre Bratislavský kraj. Podujatie sa organizuje pre potreby projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.