Kraj začal s postupnou rekonštrukciou Kaštieľa v Modre

„Modranský Kaštieľ čaká podľa všetkého už na jeseň rozsiahla rekonštrukcia a do dvoch rokov by sa z neho malo stať kultúrne centrum celého regiónu. Po rekonštrukcii tu svoje miesto nájdu neziskovky, vinári ale aj oživená majolika, ktorá je kultúrnym dedičstvom Modry a okolia. Začali sme oporným múrom a schodiskom, ktoré už hrozili zosuvom. Najdôležitejšia bola kvalitná hydroizolácia, nakoľko nad múrom pokračuje svah,“ predostrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Na jeseň by mal Bratislavský samosprávny kraj ako majiteľ Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Modre začať s komplexnou rekonštrukciou. Tá by mala byť hradená z eurofondov z Programu spolupráce INTERREG V-A SK – AT. Z vlastných zdrojov však najskôr župa opravila jestvujúci oporný kamenný múr. Ten bolo potrebné rekonštruovať z dôvodu erózie okolitého svahu a pôsobením koreňového systému dnes už vzrastlých stromov. Rekonštrukciou teda prešiel múr a priľahlé betónové schodisko. Oba boli vďaka pôsobeniu poveternostných podmienok v dezolátnom stave a múr hrozil zosuvom na stenu samotného kaštieľa.

Keďže samotný Kaštieľ a jeho okolie sa nachádza v pamiatkovej zóne, musel mať múr aj schodisko po rekonštrukcii zachovaný jestvujúci tvar a jednotlivé rozmery. Rekonštrukcie  pozostávali z odkopania jestvujúceho múra po hĺbku novej základovej špáry a následného zosilnenia novými železobetónovými oporným múrom s priznaným obkladom z lomového kameňa.  Betónové schodisko bolo demontované v celom rozsahu. Nové schodisko je zhotovené ako replika pôvodného schodiska. Celkové náklady dosiahli výšku 167 699,76 eur s DPH.

Sídlo Malokarpatského osvetového strediska, modranský Kaštieľ, tak prechádza postupnou rekonštrukciou. Po schválení eurofondov bude župa pokračovať v prebudovaní Národnej kultúrnej pamiatky na Kultúrno-kreatívne centrum regiónu.