Výzva na predkladanie ponúk – „Office a inštalácia”

Výzva na predkladanie ponúk – „Office a inštalácia”

Názov predmetu obstarávania: „Office a inštalácia”

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 48000000-8 Softvérové balíky a            informačné systémy

Opis predmetu obstarávania: Predmetom verejného obstarávanie je :  Office 2019 pre domácnosť a podnikateľov a jeho inštalácia pre počítačové zostavy  HP OMEN GT13-0037nc (31Z00EABMC) 8CG0523ZPS 8CG0523ZPL, v počte 2 ks.

Inštalácia a kopírovanie dát. Spolu dva počítače.