1 januára, 2024

AMFO 2024 – vyhodnotenie *ceny a čestné uznania*

Do súťaže sa prihlásilo a splnilo propozície 55 autorov s 315 fotografiami v 3 vekových skupinách a v kategóriách: A – samostatné fotografie, B – diptych, ďalej v kategóriách bez obmedzenia veku: C – cykly a seriály, D - experiment. Zo všetkých kategórií od prihlásených autorov odborná porota v zložení – predseda poroty Mgr. art. Juraj Starovecký, členovia poroty doc. MgA. Jozef Sedlák a Bc. Barbora Podola - vybrala 136 fotografií od 43 autorov, ktoré sú na základe osobného hodnotenia poroty vybraté na výstavu a spomedzi týchto diel vybrala 30 fotografií, ktorým udelila 14 CIEN a 24 fotografií, ktorým udelila 13 ČESTNÝCH UZNANÍ a tieto diela (fotografie, diptychy, kolekcie a cykly) postupujú aj do predvýberu celoštátneho kola.
19 apríla, 2024

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024 * výstava * 18. 4. – 26. 5. 2024

Výstava bratislavského krajského kola Celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024 sa uskutoční od 19. apríla do 26. mája 2024 v galerijných priestoroch na 1. Poschodí Zichyho paláca na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave-Starom Meste.
3 mája, 2024

Autorská výstava, Marián Zaymus – Modra v žltej…

Výstava MODRA v žltej... je zameraná najmä na históriu Modry, ktorá získala štatút slobodného kráľovského mesta v roku 1607.
6 mája, 2024

VÝSTAVA AMFO2024 * 6. 5. – 30. 5. * GALÉRIA LABYRINT, Mestské kultúrne stredisko Senec

Výstava krajského kola súťaže AMFO 2024 sa uskutoční od 6. 5. do 30. 5. 2024 v otváracích hodinách – pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8.00 do 17.00, nedeľa od 14.30 do 18.30 -  v kultúrnom zariadení GALÉRIA LABYRINT, Mestské kultúrne stredisko Senec, Námestie 1. Mája 2, 90301 Senec.
17 mája, 2024

MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2024

Výberové kolo súťaže neprofesionálnych spevákov populárnej hudby DK Budmerice / Finálový koncert súťaže neprofesionálnych spevákov populárnej hudby Kaštieľ Budmerice
25 mája, 2024

Cineama 2024 – súťažná projekcia 25. 5. 2024 – Kino Film Europe

Súťažná projekcia amatérskych filmov od autorov z Bratislavského samosprávneho kraja pod názvom Cineama 2024 sa uskutoční v sobotu 25. 5. 2024 od 8.30 v kinosále Kino FILM EUROPE Pistoriho palác Štefánikova 834/25 v Bratislave.
24 júna, 2024

Deň otvorených ateliérovⓇ 2024 – zápis ateliérov do databázy participantov

predbežný nezáväzný zápis do databázy participantov na Deň otvorených ateliérovⓇ 2024 (14. - 15. 9. 2024)
29 júna, 2024

ZÁVODSKÉ BEZCHLEBA HODY 2024

Záhorácky folklórny festival
5 júla, 2024

CYRILO-METODSKÉ DNI 2024

Festival speváckych zborov Bratislavského kraja a hostí
18 augusta, 2024

KONTAKT

Kontakt je krajská súťažná prehliadka, ktorá umožňuje podchytiť talentovaných hudobníkov / inštrumentalistov / pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch.