Seminár Digitálne susedstvo

Dňa 13. júna 2018 sa v priestoroch sály hospodárskej komory WIKA v rakúskom Bruck an der Leitha uskutočnil odborný seminár v rámci projektu Interreg ConnReg SK-AT na tému Digitálne susedstvo. Semináru sa zúčastnili aj odborníci na digitalizáciu v projekte Heritage SK-AT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, PhDr. Agáta Petrakovičová a Mgr. Viera Tarkayová. Počas semináru odzneli zaujímavé príspevky od slovenských ako aj rakúskych prednášateľov, napr. Digitalizácia kultúrnych hodnôt v múzeách, Digitalizácia kultúrneho dedičstva na Slovensku, Digitalizácia zbierok v múzeách a galériách. Tieto príspevky budú inšpiráciou pre pripravované digitalizačné stredisko v kaštieli v Modre.

Návšteva semináru bola organizovaná pre potreby projektu “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.