Výstavné priestory Kaštieľa Modra opäť hosťujú jedinečné umelecké diela ?️?‍?

Nezabudnite sa zastaviť a vychutnať si výber tvorby CESTOVANIE V OBRAZOCH od Michala Tejgiho a výstavu arttextov Kataríny Polákovej ANONYMUS PERFORMANCE III.

Viac informácií o výstavach nájdete na https://www.moska.sk/podujatia/anonymus-performance-iii-katarina-polakova-autorska-vystava-arttexov/ a https://www.moska.sk/podujatia/cestovanie-v-obrazoch-michal-tejgi-autorska-vystava-obrazov/

Fotografie z vernisáže výstav na https://www.moska.sk/galeria/