Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Divertimento musicale

  • 3. 3. 2017
  • Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava

krajská súťaž a prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.