Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Cineama 2019

  • 19. 3. 2019
  • MsKS Senec, Nám. 1. Mája 2, Senec

Krajská súťaž filmovej neprofesionálnej tvorby.

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.