Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Zima s patchworkom

  • 27. 1. 2018
  • Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20

Kurz patchworku II.

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.