Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Hrajte nám muziky vesele

  • 27. 4. 2018
  • DK Bratislava Dúbravka

Krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.