Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Kupeckého svet

  • 01. - 25. 06. 2017
  • Malokarpatské múzeum v Pezinku

Výstava Kupeckého svet 2017 je výstupom výtvarnej súťaže.

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.