Termín Popis Meno a priezvisko Mail Telefón Prílohy
21/11/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

glasova@moska.sk +421336433489

15/11/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

glasova@moska.sk +421905777035

24/10/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

vengova@moska.sk +421336433489

23/10/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

vengova@moska.sk +421336433489

20/10/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

vengova@moska.sk +421336433489

19/09/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

vengova@moska.sk +421336433489

11/09/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

421 33 643 34 89 vengova@moska.sk +

23/08/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

vengova@moska.sk +421336433489

19/08/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

vengova@moska.sk +421336433489

16/08/2019 detail &#62

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

vengova@moska.sk +421336433489